Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Home
  2. ความยั่งยืน
  3. ขั้นตอนและกระบวนการของเรา

ขั้นตอนและกระบวนการของเรา

สู่การเป็นบริษัทแห่งความยั่งยืนเต็มรูปแบบ

เราคือหนึ่งในบริษัทที่ริเริ่มการใช้สารสกัดจากพืชในผลิตภัณฑ์สกินแคร์ เราเสาะหาวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งพืชพรรณที่ปลูกหมุนเวียนทดแทนได้ ในวันนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเราได้พัฒนามาไกลมากเมื่อเทียบกับจุดเริ่มต้น แต่เราเชื่อว่าหนทางนั้นยังอีกยาวไกล และเต็มไปด้วยสิ่งใหม่ๆ ที่รอให้เราค้นพบ
แม้หนทางสู่ความยั่งยืนยังคงยาวไกล แต่ด้วยวิถีการทำงานและสเกลธุรกิจขนาดใหญ่ของเรา เราเชื่อเราจะสามารถก้าวต่อไปเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืนให้กับโลกและตัวเราเองได้ในที่สุด

 

 ความสำเร็จที่เป็นจริง

เราใส่ใจในความสำเร็จ เราต้องการให้ทุกๆ คนได้รับโอกาสที่ดีที่สุดและบรรลุเป้าหมายของตนเอง เราขอขอบคุณพนักงานออริเฟลม ที่ปรึกษาความงาม ซัพพลายเออร์ กลุ่มองค์กรต่างๆ ของเรา และลูกค้าคนสำคัญ ที่ช่วยให้เราสามารถส่งต่อโอกาสและการสนับสนุนไปสู่ผู้คนรอบข้าง และช่วยให้พวกเขาพบกับความสำเร็จในชีวิตได้

ผลิตภัณฑ์สุดพิเศษ

เราเปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสกับโลกแห่งความงาม ความมั่นใจ และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเคารพต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติในทุกย่างเก้า เราจึงสร้างผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม

ให้โลกหมุนไปข้างหน้า

เรามุ่งมั่นให้วิถีทางธุรกิจของเรามีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ของเราเกิด จากความรู้ความเข้าใจที่จะหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบต่อโลก โดยยืนอยู่บนหลักการแห่งความยั่งยืนระยะยาว ไม่ละเลยกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อ่านเพิ่มเติมได้ที่รายงานด้านความยั่งยืนฉบับล่าสุดของเรา