Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Home
  2. ความยั่งยืน
  3. การเปลี่ยนแปลงที่งดงาม

#การเปลี่ยนแปลงที่งดงาม

ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจออริเฟลมในกว่า 60 ประเทศ พนักงานกว่า 6,000 คน และที่ปรึกษาความงามอิสระอีก 3 ล้านคน คือสิ่งที่ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่งดงาม และนี่คือการริเริ่มเปลี่ยนแปลงที่เราจะทำเพื่อมให้โลกใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่ขึ้น

 

 

ผลิตภัณฑ์ ‘อีโคบิวตี้’

ผลิตภัณฑ์ ‘อีโคบิวตี้’ ของเราคือผลิตภัณธ์ธรรมชาติที่ได้รับการรับรองแหล่งที่มาจากธรรมชาติออร์แกนิค ปราศจากซิลิโคน น้ำมันแร่ และกลิ่นหอมสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ ‘อีโคบิวตี้ เฟส ครีม’ และ ‘อาย ครีม’ ยังได้รับการรับรองแฟร์เทรดหรือการค้าที่เป็นธรรม ไม่เพียงแต่ห่วงใยผิวคุณเท่านั้น ‘อีโคบิวตี้’ คือผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น เพราะชุมชนเกษตรกรที่ผลิตน้ำมันมะพร้าวที่เรานำมาใช้ก็ได้รับความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ การทำฟาร์มออร์แกนิค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงผู้หญิงในชุมชนก็รู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นอีกด้วย

เม็ดไมโครบีด

เราใช้เม็ดบีดสครับผิวที่ได้จากธรรมชาติและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ นั่นเพราะเราให้คุณค่ากับความปลอดภัยและความสะอาดของผืนน้ำ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและโลกใบนี้ทั้งใบ
โรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราในเมืองรูกีประเทศอินเดียมีหลังคาที่ทำจากแผงโซลาร์ที่ดึงเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดและสถานที่ปฏิบัติงานที่ดีไซน์เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้โรงงานแห่งนี้ได้รับการรับรองความเป็นผู้นำด้านการออกแบบเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมหรือ LEED® ในระดับโกลด์)

แผงพลังงานแสงอาทิตย์และการรับรอง LEED Gold

โรงงานของเราในเมืองรูกีประเทศอินเดียมีหลังคาที่ทำจากแผงโซลาร์ที่ดึงเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดและสถานที่ปฏิบัติงานที่ดีไซน์เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้โรงงานในรูกี ประเทศอินเดีย และโนกินส์ ในประเทศรัสเซียได้รับการรับรองความเป็นผู้นำด้านการออกแบบเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมหรือ LEED® ในระดับโกลด์)

 

 

สู่โลกที่เขียวชอุ่ม

ในปี 2018 97% ของกระดาษที่ใช้ในแคตตาล็อกของเรามาจากป่าไม้ที่ได้รับการรับรอง และเราได้ลดปริมาณการปล่อยขยะจากการผลิตออกสู่ที่ทับถมได้มากถึง 99% ในปี 2018 100% ของไฟฟ้าที่เราใช้ทั่วโลกเป็นไฟฟ้าที่มาจากแหล่งทดแทน