ออริเฟลม นูทรีเชค กลิ่นวานิลลา
เซทแนะนำ

ออริเฟลม นูทรีเชค กลิ่นวานิลลา

562277
฿1990
ออริเฟลม นูทรีเชค กลิ่นวานิลลา (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) สำหรับรับประทาน 21 วัน ขนาด 378 กรัม

ผสมออริเฟลม นูทรีเชค  รสที่คุณชื่นชอบ 1 สกู๊ป (18 กรัม) ด้วยน้ำเย็น น้ำพร่องมันเนย หรือน้ำผลไม้ เขย่าให้เข้ากันก่อนดื่ม เชค ควรดื่มเชค 30 นาที ก่อนรับประทานอาหารมื้อหลัก