เขียนขอบปาก

เติมความสวยคมให้กับเรียวปากสุดสวย เพิ่มความคมกริบให้กับสิปสติกสีสวยบนริมฝีปาก เท่งเล็กๆที่ขาดไม่ได้ในกระเป๋าคุณ