แป้ง

ควบคุมความมัน คงความเนียน แป้งเนื้อดีมีส่วนช่วยให้รองพื้นอยู่ตัวคงทน เพื่อให้คุณสวยได้ตลอดทั้งวัน