Skip to main content Skip to main menu Skip to search

ยินดีต้อนรับสู่ลูกค้าสัมพันธ์ ของ ออริเฟลม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

การจัดส่งสินค้า

ช่องทางการจัดส่งผลิตภัณฑ์

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

ช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

ชำระค่าสินค้าและบริการ

ช่องทางการชำระค่าสินค้า

การเปลี่ยนและคืนสินค้า

เงื่อนไขในการเปลี่ยนและคืนสินค้า

การสมัครสมาชิก

หลักฐานประกอบการสมัคร

การจัดส่งสินค้า

ติดตามการจัดส่งพัสดุในแบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย

ชำระค่าสินค้าและบริการ

การชำระออนไลน์ค่าสินค้าผ่าน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์