6 โลโก้สำคัญการันตีผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

ผู้หญิงเราสมัยนี้จะสวยทั้งทีก็ต้องฉลาดเลือกแต่สิ่งดีๆ อย่างผลิตภัณฑ์ออริเฟลมที่มักจะการันตีความรักษ์โลกด้วยโลโก้ต่างๆ มากมาย มีอันไหนคุ้นตากันบ้าง? และแปลว่าอะไร?มาดูกันค่ะ

1. FRIEND OF THE SEA (โลโก้ “เฟรนด์ ออฟ เดอะ ซี”)
น้ำมันปลาของเราได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจาก Friend of the Sea (FOS) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและไม่ขึ้นกับรัฐบาล (NGO) ที่มีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล องค์กร FOS เป็นองค์กรชั้นนำในการออกใบรับรองให้กับโครงการและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประมงต่างๆ รวมถึงเป็นแกนนำในการใช้วิธีการประมงอย่างถูกหลักและยั่งยืนมากที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ การรับรองของ FOS จึงทำให้คุณแน่ใจได้ถึงคุณภาพที่เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม

2. FAIRTRADE (โลโก้การค้าโดยชอบธรรม “แฟร์เทรด”) 
ผลิตภัณฑ์ อีโคบิวตี้ เฟส ครีม และ อาย ครีม ของเรา ได้รับการรับรองโดย Fairtrade ซึ่งแปลว่าเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบนั้นจะได้ผลตอบแทนที่ดี และได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทั่วทั้งชุมชน

 
3. THE VEGAN SOCIETY TRADEMARK (โลโก้สมาคมมังสวิรัติ “เดอะ วีแกน โซไซตี้”)
ผลิตภัณฑ์เวลเนสซุปของเราได้รับการลงทะเบียน The Vegan Society  ซึ่งการันตีได้ว่าวัตถุดิบทั้งหมดและผลิตภัณฑ์ที่ได้ในขั้นตอนสุดท้ายนั้นไม่ได้ผ่านการทดลองในสัตว์หรือได้จากสัตว์เลย
 

 

4. ECOCERT (โลโก้ “อีโคเซิร์ท”)
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม อีโคบิวตี้ ของเราได้รับการรับรอง Ecocert ซึ่งการันตีได้ถึงการนำวัตถุดิบทางธรรมชาติมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด และผ่านการสังเคราะห์น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการทำฟาร์มแบบออร์แกนิคอีกด้วย

5. FSC (โลโก้รับรองทรัพยากรป่าไม้ “เอฟเอสซี")
กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษของเราเกือบทั้งหมดล้วนผ่านการรับรอง FSC ซึ่งการันตีได้ว่ากระดาษดังกล่าวนั้นทำจากต้นไม้จากป่าและแหล่งทรัพยากรที่ได้รับอนุญาต ที่มีการควบคุมและดูแลจัดการเพื่อความยั่งยืน

6. THE GREEN DOT (โลโก้ “เดอะ กรีน ดอท”) 
เครื่องหมาย เดอะ กรีน ดอท แสดงถึงการที่ออริเฟลมได้มีส่วนให้การสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรที่ทำการเก็บ แยกประเภท และนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

เนื้อหา โดย: