จุดซ่อนเร้น

ด้วยคุณค่าจากธรรมชาติ ช่วยปกป้องและทำความสะอาดจุดซ้อนเร้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากกรดสบู่ ผสานแลคติกเอซิดจากธรรมชาติ เพื่อความรู้สึกสะอาดสดชื่นตลอดเวลา