1. Home
  2. ดูแลผิวพรรณ
  3. ดูแลผิวกาย
  4. ระงับเหงื่อ&กลิ่นกาย

ระงับเหงื่อ&กลิ่นกาย

ด้วยการออกแบบพิเศษของผลิตภัณฑ์ ช่วยของเซลลูไลท์ดูลดลงเมื่อใช้ เพื่อผิวดูเรียบเนียนตลอดปี